STAWIAMY NA JAKOŚĆ

Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją posiadającą doświadczenie w wykonywaniu robót budowlano-montażowych dla dużych inwestorów. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie naszych kontrahentów, dlatego zaufali nam tacy inwestorzy jak KGHM Polska Miedź, Huta Miedzi „Legnica”, KGHM ZANAM S.A., Huta Miedzi „Głogów”, ENERGETYKA sp. z o.o.

CO MÓWIĄ O NAS KONTRAHENCI

 • Prace objęte zleceniem zostały wykonane z należytą starannością i na wysokim poziomie technicznym, zgodnie z warunkami umowy oraz w uzgodnionych terminach. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy ELSUR jako odpowiedzialnego i kompetentnego partnera.

  KGHM ZANAM S.A.
  Lokalizacja i naprawa uszkodzonej linii kablowej LK-14 na zasilaniu KGHM ZANAM w Legnicy
 • Wykonane zadanie inwestycyjne było istotne dla Oddziału z punktu widzenia technologicznego. Kluczowe znaczenie miała jakość i terminowość ze względu na fakt, że prace demontażowo-montażowe na obiekcie realizowane były podczas postoju remontowego Huty trwającego 36 dni. Podczas realizacji przedmiotowego zadania firma ELSUR dała się poznać jako solidny, rzetelny i wiarygodny partner.

  KGHM Polska Miedź
  Odtworzenie węzła do odlewania anod na Wydziale Rafinacji Ogniowej Miedzi w Hucie Miedzi „Legnica”
 • Na szczególne wyróżnienie zasługuje sprawna organizacja pracy i dyspozycyjność, szczególnie w sytuacjach awaryjnych oraz wzorowa współpraca na linii Zamawiający - Wykonawca. Wysoko oceniając profesjonalizm, poziom techniczny oraz jakość wykonanych prac rekomendujemy innym inwestorom firmę ELSUR jako wiarygodnego i rzetelnego Wykonawcę.

  ENERGETYKA sp. z o.o. w Lubinie
  Usuwanie awarii i usterek urządzeń energetycznych oraz sieci i instalacji technologicznych na obiektach Wydziałów W-4 Legnica, W-2 Wilków, EC-4 Legnica

JESTEŚMY SPECJALISTAMI

Specjalizujemy się w utrzymaniu ruchu energo-mechanicznego i elektrycznego wydziałów produkcyjnych hut oraz wykonawstwie instalacji przemysłowych z tworzyw sztucznych z PE, PP, PVDF, TWS i stali wysokostopowych. Wykonujemy montaże maszyn, urządzeń, linii technologicznych. Prowadzimy budowy kompletnych instalacji technologicznych w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”. Wykonujemy zabezpieczenia chemoodporne budowli przemysłowych. Przeprowadzamy remonty agregatów hutnicznych.

NR 91/761/VII/2016

Uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych, a także z tworzyw sztucznych w gatunku PVDF, PE, PP, PE, PVC.

POKAŻ ŚWIADECTWO

NR UC-28-145-W/2-05

Uprawnienia do wytwarzania rurociągów przesyłowych z tworzyw sztucznych do materiałów palnych, trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych metalowych do materiałów palnych, trujących lub żrących.

POKAŻ ŚWIADECTWO

NR UC-28-145-N/3-05

Uprawnienia do wykonywania napraw rurociągów przesyłowych z tworzyw sztucznych, rurociągów przesyłowych metalowych, rurociągów technologicznych z tworzyw sztucznych oraz rurociągów technologicznych metalowych do materiałów palnych, trujących lub żrących.

POKAŻ ŚWIADECTWO

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ DLA NAS PRACOWAĆ

Szukamy doświadczonych pracowników. Nie znaczy to, że bez doświadczenia nie znajdziesz u nas zatrudnienia. Jeśli masz motywację do pracy, chcesz nauczyć się czegoś nowego i pragniesz się rozwijać to dobrze trafiłeś.

MISTRZ MECHANIK

Praca w Legnicy na terenie Huty Miedzi „Legnica”. Wymagane wykształcenie wykształcenie wyższe o kierunku mechanicznym lub średnie o kierunku mechanicznym + 5 lat stażu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ELEKTROMONTER

Praca w Legnicy na terenie Huty Miedzi „Legnica”. Wymagane wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe na stanowisku elektromontera minimum 2 lata oraz uprawnienia SEP do 1kV.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ŚLUSARZ

Praca w Legnicy na terenie Huty Miedzi „Legnica”. Wymagane wykształcenie zawodowe i doświadczenie w zakresie napraw podstawowych części i zespołów maszyn.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ŚLUSARZ-SPAWACZ

Praca w Legnicy na terenie Huty Miedzi „Legnica”. Wymagane wykształcenie zawodowe oraz uprawnienia spawalnicze w zakresie co najmniej podstawowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ROBOTNIK BUDOWLANY

Praca w Głogowie na terenie Huty Miedzi „Głogów”. Wymagane wykształcenie co najmniej zawodowe oraz umiejętność murowania, układania płytek, szalowania, zbrojenia, szpachlowania, murowania żywicami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FORMULARZ KONTAKTOWY

DANE KONTAKTOWE


ADRES
ELSUR sp. z o.o.
ul. Złotoryjska 178-184
59-220 Legnica
E-mail: elsur@elsur.pl

DANE O SPÓŁCE
KRS: 0000235357
NIP: 691-020-20-63

SEKRETARIAT
Tel./fax: 76 747 59 80
E-mail: sekretariat@elsur.pl

KADRY
Tel.: 76 747 59 80
E-mail: kadry@elsur.pl

ZAOPATRZENIE
Tel.: 76 747 59 86
E-mail: zaopatrzenie@elsur.pl
Kierownik: 603 118 242

DZIAŁ PRODUKCJI
Tel.: 76 747 59 86
E-mail: produkcja@elsur.pl

Kierownik GRH: 607 093 445
Kierownik GREL: 724 800 546
Kierownik GREM: 609 097 090
Kierownik GRG: 601 650 112

DZIAŁ TECHNICZNY
Tel.: 76 747 59 86
E-mail: techniczny@elsur.pl
Kierownik: 601 208 744